Условия

Дизайнът на този уебсайт е създаден от Yellow Chick Studio върху темата Catch Evolution и е собственост на Таня Иванова. Цялото съдържание на сайта е предмет на авторското право на Таня Иванова с всички запазени права и законови последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да използвате информацията и снимките в този сайт без да упоменете Таня Иванова или Несъница Лазур като автор на произведенията.